Відбулося чергове засідання міжгалузевої Науково-методичної ради Академії фінансового моніторингу

21 Грудня 2018 08:12

20 грудня відбулося чергове засідання міжгалузевої Науково-методичної ради Академії фінансового моніторингу.

Під час засідання було розглянуто наступні питання:

 1. Освітні програми для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
 2. Професійні програми підвищення кваліфікації для суб’єктів державного фінансового моніторингу
 3. Рекомендація до друку статті Чубенка А.Г. «Досвід Великої Британії в розбудові національної антилегалізаційної та антикорупційної системи: порівняльне наукове дослідження» (The experience of the United Kingdom in the development of national AML and anti-corruption system in Ukraine: comparative scientific research)
 4. Практичне використання в роботі Академії результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Київський міжнародний університет»
 1. Підсумки діяльності Академії фінансового моніторингу та її регіональних центрів за 2018 рік
 2. Перспективні напрями діяльності Академії в 2019 році
 3. Робота міжгалузевої науково-методичної ради на 2019 рік

1, 2. Освітні програми для суб’єктів первинного фінансового моніторингу та професійні програми підвищення кваліфікації для суб’єктів державного фінансового моніторингу

В рамках виконання Плану дій Держфінмоніторингу щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL та з  Академією актуалізовано освітні програми підвищення кваліфікації суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, стосовно застосування ризик-орієнтованого підходу та з урахуванням оцінки секторальних ризиків у сфері ПВК/ФТ.

Також, Академією актуалізовано тематичні професійні програми підвищення кваліфікації для представників правоохоронних, розвідувальних, судових органів з урахуванням новацій та актуальних тенденцій системи ПВК/ФТ.

 

3. Рекомендація до друку статті Чубенка А.Г. «Досвід Великої Британії в розбудові національної антилегалізаційної та антикорупційної системи: порівняльне наукове дослідження» (The experience of the United Kingdom in the development of national AML and anticorruption system in Ukraine: comparative scientific research)

В статті проаналізовано досвід Великої Британії в контексті ПВК/ФТ та боротьби з корупцією, оскільки, маючи одну з найбільших та відкритих економік та статус провідного фінансового центру в світі, Велика Британія одночасно має ризики проникнення іллегальних фінансових потоків та фінансування тероризму. Досвід країни є корисним для України, зокрема,  в рамках виконання Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL та з точки зору мінімізації корупційних ризиків, ризиків ВК/ФТ та їх наслідків.

За результатами розгляду статтю рекомендовано до друку.

4. Практичне використання в роботі Академії результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Київський міжнародний університет»

В рамках співпраці Академії з Київським міжнародним університетом розглянуто результати наукових досліджень працівників Київського міжнародного університету у формі монографій, наукових статей. За результатами розгляду зроблено висновок  стосовно доцільності їх впровадження в навчальний процес Академії.

 

5. Підсумки діяльності Академії фінансового моніторингу та її регіональних центрів за 2018 рік

В рамках державного замовлення в 2018 році Академією проведено навчання з підвищення кваліфікації фахівців з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» для 600 фахівців. Відсоток виконання плану складає 100%.

За освітніми програмами для відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також інших працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення в 2018 році прийшли навчання 1149 осіб, відсоток виконання плану складає 191%. Враховуючи трирічну періодичність проходження навчання, в 2018 році в Академії пройшло навчання на 523 особи більше, ніж в 2015 році.

Крім того, в тематичних семінарах з окремих питань фінансового моніторингу взяли участь 264 представника суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Протягом 2018 року були укладені Меморандуми про співробітництво між Академією фінансового моніторингу та:

 • Сумським державним університетом;
 • Львівським державним університетом внутрішніх справ;
 • Національним авіаційним університетом;
 • Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ;
 • Індустріал-банком;
 • Приватним вищим навчальним закладом «Київський міжнародний університет».

Представники Академії брали участь в серії заходів антилегалізаційного та антикорупційного спрямування, які проводились в м. Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. В рамках партнерства з польськими колегами представники Академії брали участь в навчальному візиті до Міністерства фінансів Республіки Польщі.

Протягом 2018 року представники Академії брали активну участь в підготовці різноманітних інформаційних та наукових видань та матеріалів, зокрема, термінологічного словника у сфері ПВК/ФТ та антикорупційній сфері.

Академією в постійному режимі висвітлюються актуальні тенденції, події, інформаційні матеріали в сфері ПВК/ФТ та антикорупційній сфері на офіційному Веб-сайті та сторінці на Facebook, до яких долучається все більша кількість користувачів.

 

6. Перспективні напрями діяльності Академії в 2019 році

Серед перспективних напрямів діяльності в 2019 році  названо залучення більш широкого кола слухачів, зокрема, на базі регіональних центрів Академії, налагодження роботи з антикорупційними органами, впровадження в освітній процес результатів секторальної оцінки ризиків, навчальних матеріалів практичного спрямування (спільно з Держфінмоніторингом).

7. Робота міжгалузевої науково-методичної ради на 2019 рік

Під час засідання було розглянуто план роботи на 2019 рік, яким передбачені такі основні напрями діяльності міжгалузевої науково-методичної ради Академії: участь у розробці нормативно-правових актів, розгляд та оцінка освітніх програм, навчально-тематичних планів, методичних рекомендацій та ін., визначення можливостей наукового, міжвідомчого та міжнародного співробітництва, розгляд інших питань діяльності Академії.