Про Академію фінансового моніторингу

Освітню місію Академії фінансового моніторингу започатковано 13 грудня 2004 року як Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму.

Згодом, 14 грудня 2017 року, цей навчально-методичний центр трансформовано в Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу».

Академія належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України – національного підрозділу фінансової розвідки.

Академія фінансового моніторингу є головним навчальним закладом та екзаменаційним центром у сфері фінансового моніторингу в Україні, де щороку підвищують кваліфікацію та здійснюють перепідготовку тисячі слухачів.

Зокрема, це відповідальні працівники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, працівники, залучені до проведення фінансового моніторингу, а також працівники правоохоронних, розвідувальних, судових органів та суб’єктів державного фінансового моніторингу.

Основні напрями підготовки профільних фахівців стосуються економічної, інвестиційної та фінансової безпеки, управління ризиками, банківського фінансового моніторингу та комплаєнсу, а також «train-the-trainer» – підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Важливим чинником розбудови ефективної антилегалізаційної системи є підготовка офіцерів фінансової розвідки.

Суттєву роль Академії фінансового моніторингу в системі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації регламентовано Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і відповідною постановою Кабінету Міністрів України № 777 від 02 вересня 2020 року.

Академія фінансового моніторингу тісно співпрацює з ООН, ОБСЄ, інституціями Ради Європи та Європейського Союзу, органами державної влади України, зарубіжними та вітчизняними закладами освіти, громадськими організаціями та бізнес-партнерами.

Спільно з Держфінмоніторингом, за сприяння міжнародних організацій, Академія бере участь у регулярних міжнародних науково-практичних конференціях серед експертів з фінансового моніторингу світового рівня.

Когорта тренерів і викладачів Академії фінансового моніторингу налічує майже сотню найкращих представників Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу Генерального прокурора України, Національної поліції України, Національного агентства з питань запобігання корупції, страхових компаній, закладів освіти, громадського сектору, вітчизняних та зарубіжних розробників програмного забезпечення фінансового моніторингу.

Саме ці експерти розробляють стандарти фінансового моніторингу, реалізують їх у практичній площині та перевіряють їх на дотримання суб’єктами фінансового моніторингу.

Завдяки укладеним меморандумам про співпрацю з понад 50 учасниками системи фінансового моніторингу, Академія стала потужним експертним і методологічним хабом у сфері фінансової безпеки України.

Головний офіс Академії фінансового моніторингу розташований у Києві, в будівлі Держфінмоніторингу. Також функціонують регіональні навчально-методичні центри у Західному та Східному регіонах.