Суб`єкти державного фінансового моніторингу

Перелік навчальних програм для суб’єктів державного моніторингу

  • Державна казначейська служба України
  • Державна служба фінансового моніторингу України
  • Державна фінансова інспекція України
  • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Міністерство інфраструктури України
  • Міністерство фінансів України
  • Міністерство юстиції України
  • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
  • Обласні державні адміністрації

 

Розділ І. Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 1. Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF: структура та зміст.

Розділ II. Нормативно-правове регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 1. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Тема 2. Підзаконне нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Розділ III. Система фінансового моніторингу в Україні.

Тема 1. Система та суб’єкти фінансового моніторингу. Правовий статус суб’єктів державного фінансового моніторингу, їх обов’язки та повноваження. Правовий статус суб’єктів первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов’язки.

Тема 2. Взаємодія суб’єктів первинного фінансового моніторингу з Державною службою фінансового моніторингу України, суб’єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними, розвідувальними та судовими органами. Взаємодія між Державною службою фінансового моніторингу України, суб’єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними, розвідувальними та судовими органами.

Розділ ІV. Соціально-гуманітарний блок.

Тема 1. Культура ділового українського мовлення. Усне ділове спілкування.

Тема 2. Інтеграція України в Європейський Союз.

Розділ V. Організація здійснення фінансового моніторингу (теоретичні та практичні аспекти).

Тема 1. Організація проведення фінансового моніторингу (теоретичні та практичні аспекти).

Тема 2. Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Вдосконалення системи нагляду та регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 3. Особливості здійснення перевірок дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Нормативно-правові акти. Застосування санкцій.

Тема 4. Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Адміністративна практика (статті 1669 та 18834 КпАП «Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

Тема 5. Депозитарна реформа в контексті протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Розділ VІ. Національна оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 1. Національна оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Розділ VІІ. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції.

Тема 1. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: світові та вітчизняні тенденції.

Тема 2. Поняття та походження офшорних юрисдикцій. Поняття та принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових організацій.

Підсумковий семінар.

Загальний обсяг освітньої програми – 72 години.