Суди

Перелік навчальних програм для органів судової влади і судочинства

Розділ І. Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 1. Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF: структура та зміст.

Розділ II. Нормативно-правове регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 1. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Тема 2. Підзаконне нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Розділ III. Система фінансового моніторингу в Україні.

Тема 1. Система та суб’єкти фінансового моніторингу. Правовий статус суб’єктів державного фінансового моніторингу, їх обов’язки та повноваження. Правовий статус суб’єктів первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов’язки.

Тема 2. Взаємодія суб’єктів первинного фінансового моніторингу з Державною службою фінансового моніторингу України, суб’єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними, розвідувальними та судовими органами. Взаємодія між Державною службою фінансового моніторингу України, суб’єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними, розвідувальними та судовими органами.

Розділ ІV. Соціально-гуманітарний блок.

Тема 1. Культура ділового українського мовлення. Усне ділове спілкування.

Тема 2. Інтеграція України в Європейський Союз.

Розділ V. Організація здійснення фінансового моніторингу (теоретичні та практичні аспекти).

Тема 1. Організація проведення фінансового моніторингу (теоретичні та практичні аспекти).

Тема 2. Правові основи діяльності правоохоронних органів (МВС, ГПУ, СБУ, податкової міліції ДФС та інших) щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Основні напрями, форми та методи діяльності, компетенція та повноваження правоохоронних органів, а також система заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 3. Боротьба з організованою злочинністю (корупцією, шахрайством, хабарництвом, крадіжками, наркобізнесом, контрабандою тощо), ознаки, взаємозв’язок з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 4. Порядок передачі узагальнених матеріалів правоохоронним органам.

Тема 5. Особливості досудової перевірки узагальнених матеріалів щодо ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та прийняття рішення.

Тема 6. Особливості розслідування кримінальних проваджень, порушених за ознаками вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 209-1, 258-4, 258-5, 306 Кримінального кодексу України.

Тема 7. Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Адміністративна практика (статті 1669 та 18834 КпАП «Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

Тема 8. Практика застосування судами України законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Розділ VІ. Національна оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 1. Національна оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Розділ VІІ. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції.

Тема 1. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: світові та вітчизняні тенденції.

Тема 2. Поняття та походження офшорних юрисдикцій. Поняття та принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових організацій.

Підсумковий семінар.

Загальний обсяг освітньої програми – 72 години.