Партнери

Ми співпрацюємо:

 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні

https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine

Турецьке агентство зі співробітництва та координації (ТІКА)

https://www.tika.gov.tr/en

Німецьке товариство міжнародного співробітництва

https://www.giz.de/en/worldwide/302.html

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні

https://www.euam-ukraine.eu/ua/

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні

https://euaci.eu/ua/

Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності (ДІЯ-ЄС)

https://eu-act.info/en/region/country/ukraine

Аудиторська палата України

https://www.apu.com.ua/

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

https://www.nssmc.gov.ua/

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА)

https://arma.gov.ua/

YouControl

https://youcontrol.com.ua/

 

COSA – Центр Оперативно-Стратегічного Аналізу

https://cosa.solutions/

 

Університет Терамо (Італія)

https://www.unite.it/English/Engine/RAServePG.php/P/25001ENG0603/L/1

Національна академія внутрішніх справ

https://www.naiau.kiev.ua/

Національна школа суддів України

http://nsj.gov.ua/

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

https://nadpsu.edu.ua/

Національний авіаційний університет

https://nau.edu.ua/

Національна академія Служби Безпеки України

http://academy.ssu.gov.ua/

Львівський національний університет імені Івана Франка

https://lnu.edu.ua/

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

https://www.hneu.edu.ua/

Державний університет телекомунікацій

http://www.dut.edu.ua/

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

https://dduvs.in.ua/

Львівський державний університет внутрішніх справ

https://www.lvduvs.edu.ua/

Одеський державний університет внутрішніх справ

http://oduvs.edu.ua/

Київський університет імені Бориса Грінченка

https://kubg.edu.ua/

Сумський державний університет

https://www.sumdu.edu.ua/uk/

Університет державної фіскальної служби України

https://www.nusta.edu.ua/

Університет митної справи та фінансів

http://umsf.dp.ua/

Міжрегіональна Академія управління персоналом

http://maup.com.ua/

Інститут економіки та прогнозування НАН України

http://ief.org.ua/

Інститут законодавства Верховної Ради України

http://instzak.rada.gov.ua/

Науково-дослідний інститут публічного права

http://sipl.com.ua/

Державний податковий університет

https://dpu.edu.ua/