Про Центр

14 жовтня 2014 року в рамках антикорупційного пакету законодавства було ухвалено нову редакцію Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно до Закону (пункт 14 статті 18) одним з основних завдань Держфінмоніторингу як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є організація та координація роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, на базі навчального закладу, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу.

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» створений розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» № 899-р від 13 грудня 2004 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. №610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» Центр визначено головним навчальним закладом та екзаменаційним центром у сфері фінансового моніторингу.

Центр здійснює підготовку фахівців з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Професорсько-викладацький склад Центру:

 • провідні науковці вищих навчальних закладів м. Києва;
 • кращі спеціалісти Держфінмоніторингу України, Нацкомфінпослуг України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

До викладання у Центрі залучаються провідні фахівці Держфінмоніторингу, представники державних регуляторів, правоохоронних та судових органів, а також профільні викладачі вищих навчальних закладів України, які мають практичний досвід розробки та впровадження законодавства в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, розкриття фінансових злочинів тощо.

В Центрі викладають фахівці-практики – представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомфінпослуг, Міністерства юстиції України, КНУ імені Тараса Шевченка, Національної академії служби безпеки України, Національної академії внутрішніх справ України, Львівського інституту банківської справи університету банківської справи, Національного університету «Львівська політехніка», Харківського національного економічного університету, Харківського національного університету внутрішніх справ, інших навчальних закладів. До викладання також залучаються провідні фахівці Держфінмоніторингу, які беруть участь в розробці нормативно-правових актів у сфері фінансового моніторингу, мають практичний досвід в розкритті фінансових злочинів.

Серед викладачів Центру 27 фахівців з науковим ступенем, зокрема, 6 докторів наук, з них вчене звання «професор» мають 5 науковців, та 21 кандидат наук.

Наукова діяльність Центру:

 • проведення досліджень та участь у розробці методологій з виявлення схем відмивання коштів;
 • підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розвитку правової освіти в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, організація відповідних освітніх програм, семінарів, конференцій;
 • вивчення та використання у діяльності Центру досвіду міжнародних та іноземних організацій.

Основні завдання Центру:

 • перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;
 • забезпечення єдиного підходу до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів:
  • Суб’єктів державного фінансового моніторингу:
   • Національний банк України;
   • центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (Міністерство фінансів України);
   • Міністерство юстиції України;
   • центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері:
    • надання послуг поштового зв’язку;
    • у сфері економічного розвитку;
    • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
    • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
    • спеціально уповноважений орган (Держфінмоніторинг України).
 • Суб’єктів первинного фінансового моніторингу:
  • банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
  • платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
  • товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
  • професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів);
  • оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;
  • філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
  • спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу:
   • суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
   • суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
   • суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;
   • нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин);
   • інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.
 • Правоохоронних та судових органів:
  • Національне антикорупційне бюро;
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура;
  • Національне агентство з питань запобігання корупції;
  • Державна фіскальна служба України;
  • Служба безпеки України;
  • Генеральна прокуратура України;
  • Міністерство внутрішніх справ України;
  • Нова поліція;
  • Державна судова адміністрація України;
  • Верховний суд України.
 • Підрозділів фінансової розвідки — представники іноземних держав та міжнародних організацій.

Матеріально-технічна база для проведення навчання:

 • 1 конференц-зал;
 • 2 навчальні аудиторії, обладнані сучасними комп’ютерами;
 • мультимедійні проектори для перегляду навчальних презентацій;
 • устаткування для синхронного перекладу;
 • комп’ютерна тестова програма для перевірки знань слухачів.

Ці матеріали дозволяється використовувати відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution/Share-Alike.